Bảo hiểm PVI sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn.

Đối tượng bảo hiểm: Khung nhà, tài sản bên trong, đồ đạc của chủ nhà và tai nạn cá nhân.

Bảo hiểm rủi ro nhà chung cư

Quyền lợi bảo hiểm 

Phần 1: Về tài sản

 • Bồi thường tổn thất, thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:
  – Cháy, nổ, sét đánh trực tiếp;
  – Giông, bão, lốc;
  – Nước tràn từ bể chứa nước, đường ống nước, hệ thống chữa cháy tự động sprinkler
  – Trộm cướp kèm theo dấu hiệu đột nhập hoặc bạo lực;
 • Các chi phí được bồi thường gồm:
  – Chi phí sửa chữa cho các thiệt hại đối với ngôi nhà do hành động trộm cướp;
  – Chi phí phục hồi lại cửa sổ, cửa chính bị phá hỏng do hành động trộm cướp; 
  – Chi phí thay thế, đổi chìa khóa, ổ khóa trong trường hợp chìa khóa, ổ khóa bị phá hủy do hành động trộm cướp 
  – Trong trường hợp căn hộ bị tổn thất, người bảo hiểm phải di dời, sẽ bồi thường: Chi phí hợp lý cho việc di dời chỗ ở; chi phí thuê một căn hộ ở tình trạng tương tự căn hộ bị tổn thất của Người được bảo hiểm

Phần 2: Về tai nạn cá nhân:

Bồi thường những tổn thất, thiệt hại về người và các chi phí y tế cần thiết và hợp lý để chữa trị do tai nạn do các nguyên nhân nêu tại Phần 1 gây ra.