Menu Close

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bảo hiểm PVI sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trọn gói cho ngôi nhà của bạn.

Phần I: Thiệt hại vật chất

  • Đối tượng bảo hiểm: Khung nhà, tài sản bên trong nhà, tài sản quý hoặc tài sản xách tay.
  • Quyền lợi bảo hiểm: Được bồi thường những tổn thất hoặc thiệt hại về vật chất bất ngờ, không lường trước được đối với ngôi nhà, tài sản bên trong nhà, tài sản quý hoặc tài sản xách tay

bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Phần II: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

  • Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm của cá nhân và gia đình người được bảo hiểm (NĐBH) đối với người thứ ba.
  • Quyền lợi bảo hiểm: Bồi thường những chi phí mà NĐBH và/hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của NĐBH phải trả cho bên thứ ba do sơ xuất, bất cẩn trong quá trình sử dụng Ngôi nhà và/hoặc các tài sản bên trong Ngôi nhà.

Phần III: Tai nạn cá nhân trong gia đình

  • Đối tượng bảo hiểm: Cá nhân và gia đình người được bảo hiểm (NĐBH).
  • Quyền lợi bảo hiểm: NĐBH được bồi thường nếu phát sinh
  • Tử vong hoặc thương tật; 
  • Chi phí y tế: bao gồm chi phí thuốc men, phẫu thuật, nằm viện mà NĐBH phải gánh chịu 

Phần IV : Quyền lợi bổ sung (miễn phí)

  • Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân của người giúp việc.
  • Chi phí bổ sung cho chỗ ở tạm thời hoặc thiệt hại về tiền cho thuê địa điểm