Menu Close

Hướng dẫn mua bảo hiểm

1/ Liên hệ với Bảo hiểm Dầu Khí (PVI)

Khách hàng có thể sử dụng các phương thức liên hệ như sau:

+ Liên hệ qua số điện thoại hotline tư vấn và mua bảo hiểm.

+ Liên hệ qua trình chát (ở góc bên phải, phía dưới).

+ Liên hệ qua email.

+ Liên hệ qua mạng xã hội khác như Viber, Zalo, Facebook….

2/ Đăng ký mua bảo hiểm

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức đăng ký mua bảo hiểm trực tuyến (online) hoặc đăng ký trực tiếp tại văn phòng Bảo hiểm PVI gần nhất với mình. Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm và gửi vào hòm thư email (nếu đăng ký trực tuyến) hoặc gửi trực tiếp cho cán bộ khai thác/ phụ trách.

3/ Thanh toán mua bảo hiểm

Sau khi đăng ký mua bảo hiểm, PVI tiến hành cấp bảo hiểm cho khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán phí mua bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

+ Với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng vui lòng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Bảo hiểm Dầu Khí (PVI).

+ Với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, khách hàng vui lòng nộp tiền mặt tại Văn phòng đã đăng ký mua bảo hiểm.

4/ Quy định về việc hoàn phí/ hủy đơn bảo hiểm

Sau khi Quý khách thanh toán thành công và Bảo hiểm PVI không từ chối chấp nhận bảo hiểm thì đơn bảo hiểm của Quý khách đã được lập. Trường hợp Quý khách muốn hoàn phí/hủy đơn bảo hiểm thì phải thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm PVI, việc hoàn phí/hủy đơn bảo hiểm này phải tuân thủ các quy định trong Quy tắc bảo hiểm và các quy định hiện hành của Bảo hiểm PVI.
Quý khách chỉ được hủy đơn và hoàn 100% phí bảo hiểm trong trường hợp Bảo hiểm PVI từ chối chấp nhận bảo hiểm cho Quý khách.

5/ Quy định về việc thay đổi thông tin trên GCNBH
Trường hợp thông tin trên GCNBH không đúng so với thông tin đăng ký của khách hàng do lỗi sai sót của Bảo hiểm PVI thì Bảo hiểm PVI bằng chi phí của mình có trách nhiệm điều chỉnh lại thông tin trên GCNBH cho khách hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng.
Trường hợp phải thay đổi thông tin trên GCNBH không phải do lỗi sai sót của Bảo hiểm PVI thì người được bảo hiểm phải tuân thủ theo các quy định về việc thay đổi thông tin trên GCNBH và tất cả các chi phí phát sinh (nếu có) cho việc thay đổi thông tin này. Trường hợp này, khách hàng phải chủ động liên hệ và làm theo hướng dẫn của Bảo hiểm PVI để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trên GCNBH.