BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị.
Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.
2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi cháy và các rủi ro theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
3. Các rủi ro được bảo hiểm:
Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
Rủi ro “B”: Nổ;
Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;
Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
Rủi ro “G”: Giông và bão;
Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.
4. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;
Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:
Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận
5. Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Áp dụng theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.


    LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO NHU CẦU    icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon