Bảo hiểm du lịch quốc tế – Bảo hiểm du lịch toàn cầu

  Quyền lợi bảo hiểm
  1. Chi phí y tế:
  – Trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch
  – Dịch vụ hỗ trợ du lịch
  – Vận chuyển khẩn cấp
  – Hồi hương
  – Bảo lãnh thanh toán viện phí
  – Chi phí ăn ở đi lại bổ sung
  – Chi phí cho thân nhân đi thăm
  – Đưa trẻ em hồi hương
  – Vận chuyển hài cốt và mai táng
  2.Tai nạn cá nhân
  3.Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
  4. Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
  5. Hành lý bị trì hoãn
  6. Mất giấy tờ thông hành
  7. Cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi
  8. Chuyến đi bị trì hoãn
  Đối tượng bảo hiểm:
  – Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi (tính theo sinh nhật gần nhất)
  – Trẻ em dưới 10 tuổi chỉ nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố và/hoặc Mẹ, và Số tiền bảo hiểm bải bằng hoặc thấp hơn số tiền bảo hiểm của Bố và/hoặc Mẹ
  Bảo hiểm PVI không bảo hiểm cho:
  – Người không bị mất hoặc hạn chế  năng lực hành vi dân sự

  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich

  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich

  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich

  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich
  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich
  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich
  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich
  Bảo hiểm du lịch quốc tế - Bảo hiểm du lịch toàn cầu, bao hiem du lich quoc te, bảo hiểm du lịch, bao hiem du lich, du lịch quốc tế, du lich quoc te, bảo hiểm, bao hiem, rủi ro du lịch, rui ro du lich


   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO NHU CẦU   icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon