BẢO HIỂM TAI NẠN THEO THÔNG TƯ 329 – BỘ TÀI CHÍNH

  Biểu phí bảo hiểm tai nạn theo Thông Tư 329:

  BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN THEO THÔNG TƯ 329

  MỨC TRÁCH NHIỆM

  100.000.000 VNĐ/Người

  TỈ LỆ PHÍ

  Loại 1 (0,45%)

  Loại 2 (0,6%)

  Loại 3 (0,75%)

  Loại 4 (0,9%)

  PHÍ BẢO HIỂM (VNĐ/Năm) 450.000 600.000 750.000 900.000

  Thời hạn bảo hiểm:

  Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kế từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. 

  Đối tượng bảo hiểm:

  Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng

  Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Điều 5 thông tư Số: 329/2016/TT-BTC

  Quy tắc bảo hiểm:

  Theo thông tư Số329/2016/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  Phân loại nghề nghiệp :

  • Loại 1: Lao động gián tiếp, làm việc chủ yếu trong văn phòng, bàn giấy hoặc những công việc tương tự ít đi lại khác. Ví dụ: kế toán, nhân viên hành chính.
  • Loại 2: Nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng có mức độ rủi ro lớn hơn loại 1, đòi hỏi phải đi lại nhiều hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ. Ví dụ: kỹ sư dân dụng, cán bộ quản lý thường xuyên đến công trường.
  • Loại 3: Những nghề mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có mức độ rủi ro cao hơn loại 2. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân làm việc trên công trường.
  • Loại 4: Những ngành nghề nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở ba loại nghề nghiệp trên.


   LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO NHU CẦU   icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon