Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe ôtô

BẢO HIỂM TAI NẠN

ĐỐI TƯỢNG BH

Công dân Việt Nam từ đủ 01 tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài học tập, làm việc công tác tại Việt Nam

QUYỀN LỢI BH

– Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn hoặc do người được bảo hiểm có hành động tự vệ chính đáng, hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp cũng được coi là tai nạn.
– Người được bảo hiểm mất tích và Tòa án có quyết định tuyên bố là mất tích do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.
– Rủi ro được bảo hiểm phải xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời gian hiệu lực của HĐBH/GCNBH.

MỨC TRÁCH NHIỆM (VNĐ/Người)

Phí/người/Năm
(VNĐ)
Phí áp dụng cho đơn bảo hiểm tham
gia với số lượng đến 20 người

Phí/người/Năm
(VNĐ)
Phí áp dụng cho đơn bảo hiểm tham
gia với số lượng trên 20 người

30.000.000

68.000

50.000

40.000.000

90.000

66.000

50.000.000

113.000

83.000

60.000.000

135.000

99.000

70.000.000

158.000

116.000

80.000.000

180.000

132.000

90.000.000

203.000

149.000

100.000.000

225.000

165.000

110.000.000

372.000

273.000

120.000.000

405.000

297.000

130.000.000

439.000

322.000

140.000.000

473.000

347.000

150.000.000

507.000

372.000

160.000.000

720.000

528.000

170.000.000

765.000

561.000

180.000.000

810.000

594.000

190.000.000

855.000

627.000

200.000.000

900.000

660.000

QUY TẮC BẢO HIỂM 

Qui tắc bảo hiểm tan nạn cá nhân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-PVIBH ngày 21/08/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

 

ĐỐI VỚI MỨC TRÁC NHIỆM
100.000.000 VNĐ 

Thời hạn 3 tháng

Thời hạn 6 tháng

Thời hạn 9 tháng

Thời hạn 12 tháng

Phí Bảo Hiểm Ngắn Hạn (Áp dụng cho đơn bảo hiểm tham gia đến 20 người)

90.000 157.500 191.250 225.000

Phí Bảo Hiểm Ngắn Hạn (Áp dụng cho đơn bảo hiểm tham gia trên 20 người)

66.000 115.500 140.250 165.000


    LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO NHU CẦU