BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN / TRÁCH NHIỆM CAO


    LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THEO NHU CẦU    Nếu trong thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có thể gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì Bảo hiểm PVI sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho NĐBH.

    – Bồi thường các quyền lợi tử vong và thương tật do tai nạn theo chi phí y tế thực tế
    – Có trợ cấp lương trong thời gian điều trị thương tật