Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm xây dựng

Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) là Công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Thương hiệu Bảo hiểm số 1 Việt Nam năm 2014, chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực Bảo hiểm Năng lượng cung cấp các loại hình bảo hiểm:
– Bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm ô tô với mức phí ưu đãi, thời gian giải quyết bồi thường ngắn nhất.
– Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Thiệt hại – Tài sản, Bảo hiểm Tàu thuyền, Bảo hiểm Kỹ thuật;
– Nhà Bảo hiểm cung cấp sản phẩm Cá nhân hàng đầu với các dịch vụ tiện ích hoàn hảo: Bảo hiểm trực tuyến, Trung tâm chăm sóc Khách hàng, Giám định trực tuyến.
– Doanh nghiệp Bảo hiểm duy nhất được thị trường Bảo hiểm London (Lloyd Syndicates) lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ Bảo hiểm công nghiệp, năng lượng tại Việt Nam.